English Chinese (Simplified) French German Hindi Italian Japanese Nepali Russian Spanish
 
 

जापानमा फोनबाट जापानी भाषामा पार्ट टाइम जबको लागि गरिने सम्बादको उदाहारण ।

जापानमा फोनबाट जापानी भाषामा पार्ट टाइम जबको लागि गरिने सम्बादको उदाहारण

जापानमा तपाईले पार्ट टाइम जबको लागि फोन गर्नु अघि कुनै वेबसाइट अथवा किताब हेरेर फोन गर्न लाग्नु भएको हो भने किताब/वेबसाइटमा उल्लेखित कामको प्रकार, काम गर्ने ठाँउ, कामको तलब गाडी भाडा दिन्छ वा दिदैन राम्रोसँग बुझेर मात्रै फोन गर्नुहोला  

यदि फोन गर्दै हुनुहुन्छ भने कलम नोट साथमा लिएर फोन गर्नुहोला  

फोन गर्दा निम्न ५ कुरामा ध्यान दिनुहोला ।

.यदि तपाईंले आबेदन दिन लाग्नु भएको काम अझै या छैन बुझ्न जरुरी

.अन्तर्वार्ता लागि मिति निश्चित गर्नुहोला

.अन्तर्वार्ताको लागी स्थान तपाईलाई ल्याउन आवश्यक जीजहरुको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुहोला

.फोनमा जापानी नम्र भाषा प्रयोग गर्नुहोला

. अन्त्यमा फोन कहिल्यै पनि पहिला हजुरले नराख्नुहोला

 

उदाहारण

फोन बज्छ !!!!

相手(आइते) - फोन उठाउने मान्छे:はい、abc会社です。(हाइ, abc खाइस्या देस्) - यो abc कम्पनी हो

あなた(आनता) - तपाई: ニホンdeバイトの求人をみて電話しました。ラムと申します。(निहोन् दे बाइतो नो क्यिुजिन वो मिते देन्वासिमासिता। रामु तो मोसिमास) - मैले निहोन् दे बाइतोको जब साइट हेरेर फोन गरेको हुँ मेरो नाम राम हो


あなた(आनता) - तपाई: 採用(さいよう)のご担当者様(ごたんとうしゃさま)をお願いできますでしょうか?(साइयोउ नो गोतानतोउस्यासामा वो ओनेगाइदेकिमास्देस्योउका ?)  - के तपाईं पार्ट टाइम जब नियुक्त गर्ने प्रतिनिधिलाई फोन दिन सक्नुहुन्छ ?

相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे:はい、採用担当者(さいようたんとうしゃ)は私です。(हाइ,साइयोउतान्तोउस्या वा वातासी देस् ) - हजुर , नै पार्ट टाइम जब नियुक्त गर्ने प्रतिनिधि हुँ


あなた(आनता) - तपाई:船橋居酒屋(ふなばしいざかや)店のホールスタッフのアルバイトに応募したいです。まだ募集はしていますでしょうか。(फुनाबासीइजाकाया तेन् नो होरु सुताप्पु नो आरुबाइतो नि ओउबोउसिताइ देस्,माता बोस्युउ वा सिते इमास्देस्योउका) - फुनाबासीइजाकाया तेन्को पार्ट टाइम जबको लागि निबेदन दिन चाहान्छु , अझै त्यो काम

 

相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे:はい、募集しています。(हाइ बोस्युउसिते इमास)- हजुर , अझै ख़ाली

あなた(आनता) - तपाई:面接をお願いできますでしょうか?(मेन्सेचु वो ओनेगाइदेकिमास्देस्योउका?) - के तपाई मलाई अन्तर्वार्ता लिन सक्नुहुन्छ ?

相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे:はい、いつ頃がいいですか?(हाइ, इचुगोरो गा इइ देस्का ?) - हुन्छ , तपाई कहिले चाहनुहुन्छ?


あなた(आनता) - तपाई:来月の一日の17時から20時の間、二日は13時以降でしたら、大丈夫です。(राइगेचु नो चुइताची नो 17जी कारा 20जी नो कान,फुचुका वा 13जी इकोउ देस्तारा, दाइज्योबु देस्।) - अर्को महिनाको गते बेलुका बजे बाट बजे भित्र, गते दिउँसो बजेबाट जति बेला पनि अन्तर्वार्तामा आउनसक्छु

相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे:では、来月の一日の19時はどうですか?(देवा, राइगेचु नो चुइताची नो 19जी वा दोउ देस्का? ) - त्यसो भए , अर्को महिना गते राती बजे अन्तर्वार्ता लिदाँ कस्तो हुन्छ ?

あなた(आनता) - तपाई :はい、来月の一日の19時でお願い致します。(हाइ, राइगेचु नो चुइताची नो 19 जी दे ओनेगाइइतासिमास) - हजुर , अर्को महिना गते रातीको बजे अन्तर्वार्तामा आउँछु

 

あなた(आनता) - तपाई:面接当日に持参するものは何かありますでしょうか?(मेन्सेचुतोउजिचु नि जिसानसुरु मोनो वा नानीका आरीमास्देस्योउका ?) - अन्तर्वार्तामा आउँदा लिएर आउनु पर्ने चीजहरु के के होला सर/मेडम?

相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे:はい、写真付きの履歴書(りれきしよ)をお願いします。(हाइ,स्यासिनचुकी नो रिरेकिस्यो वो ओनेगाइसिमास।) - हजुर , फोटो टासेर पार्ट टाइम जबको निबेदन लिएर आउनुहोला

あなた(आनता) - तपाई写真付きの履歴書ですね。当日はどこに伺えばよろしいでしょうか?(स्यासिनचुकी नो रिरेकीस्यो देस्ने.,तोउजीचु वा दोको नि उकागाएबा योरोसिइ देस्योउका?) - फोटो टासेर पार्ट टाइम जबको निबेदन लिएर आउँछु अन्तर्वार्ताको दिन कता आएर सोध्दा ठीक हुन्छ सर/मेडम ?

相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे : 来月一日1850分に山田ビルの2階でお願いします。受付でアルバイトの面接にいらっしゃったとお伝えいただければ、私が伺います。(राइगेचु चुइताची 18जी50फुन् नी यामादा बिरु नो 2 खाइ दे ओनेगाइसिमास्. उकेचुके दे आरुबाइतो नो मेन्सिचु नी इरास्यात्ता तो ओचुताएइतादाकेरेबा,वातासी गा उकागाइमास) - अर्को महिना गते बजे ५० मिनेटमा यामदा भवनको दोस्रो तलामा आउनुहोला काउण्टरमा पार्ट टाइम जबको लागि आएको हुँ भन्नुहोला , त्सपछि आउँछु

あなた(आनता) - तपाई:当日のご連絡先を教えていただけますでしょうか?(तोउजिचु नो गोरेनराकुसाकी वो ओसिएत्ते इतादाकेमास्देस्योउका ?) - सोही दिनको लागि फोन नम्बर दिन सक्नुहुन्छ ?

相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे  : はい、採用担当のハリ、090-△△△△ー△△△△です。大丈夫ですか。(साइयोउतान्तोउ नो हारी , 090-△△△△ー△△△△देस् ,दाइज्योबु देस्का .) - पार्ट टाइम जब नियुक्त गर्ने प्रतिनिधि  हरी ज्युको फोन नं 090-△△△△ー△△△△ ले हुन्छ ? )

あなた(आनता) - तपाई : 復唱いたします。ハリ様、電話番号は090-△△△△ー△△△△ですね。(फुकुस्युउइतासिमास, हारीसामा, देन्वाबान्गोउवा 090-△△△△ー△△△△ देस्ने.) - फेरी एकपटक भन्छु , हरी सरको नम्बर
090
-△△△△ー△△△△ हो


相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे:はい、間違いありません。(हाइ, माचिगाइआरिमासेन् ) - हजुर त्यही हो

あなた(आनता) - तपाई : では、よろしくお願いいたします。お忙しいところ、どうもありがとうございました。(देवा,योरोसिकुओनेगाइइतासिमास. ओइसोगासिइ तोकोरो, दोउमो आरिगातोउ गोजाइमास्) - तपाईको ब्यस्तातोको बाब्जुत मलाई समय दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद

相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे:こちらこそ、お電話ありがとうございました。失礼いたします。(कोचीराकोसो , ओजेन्वा आरीगातोउ गोजाइमासिता.सिचुरेइसिमास्) - हजुरलाई पनि फोन गर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद

(カチャン~♪ ※फोन उठाउने मान्छेलाई पहिला फोन राख्न दिनुहोस् अनि बल्ल हजुरले राख्नुहोला

 

यदि हजुरहरुलाई केही प्रश्न अथवा सुझाव भने This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. मा मेल गर्नुहोला

About Us

NESAJ (Nepalese Students Association in Japan) is an organization of Nepalese students, academia and intellectuals from all across Japan --from Hokkaido in the north to Okinawa in the south. It was established in the year 1997 with the aim of bringing Nepalese students and Nepalese graduates of Japanese universities living…

President's Message

 

Ever since we were founded in 1997, Nepalese Students Association in Japan (NESAJ ) has been briging Nepalese students and Nepalese graduates of Japanese universities living in Japan to a close contact and has been promote their academic, professional and other mutual interests through a wider, regular and frequent…

NESAJ Help Line

Name: (*)
Please let us know your name.
Email: (*)
Please let us know your email address.
Problem: (*)
Please let us know your message.
Suggestion:
Invalid Input
Verification: (*) Verification:
  Refresh
Invalid Input
You are here: Home जापानमा फोनबाट जापानी भाषामा पार्ट टाइम जबको लागि गरिने सम्बादको उदाहारण ।